Rychlé a flexibilní řešení pro každého
Naším cílem jsou trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všichni naši klienti byli spokojeni.

Ochrana SOUKROMÍ AVEC PROVIDE

Informace a poučení o právech ve smyslu § 15 zákona č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uvedených v Online formuláři a v souladu s § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů uděluje výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti AVEC provide CZ, s.r.o. se sídlem Na Záhonech 1068, 686 04 Kunovice, IČ 0326 7610 (dále jen AVEC) na dobu 24 měsíců od jejich poskytnutí.  AVEC bude zpracovávat osobní údaje uvedené v Online formuláři za účelem nabídky pracovní příležitosti o kterou jste projevili zájem.

Svůj souhlas  můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí písemně oznámíte na adresu AVEC nebo emailem na info@avecprovide.com. Po ukončení platnosti souhlasu, po odvolání souhlasu a po ukončení údělu zpracování budou vaše osobní údaje bezodkladně zlikvidované.

Poskytnuté osobní údaje musí být pravdivé a aktuální. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinni AVEC informovat o jejich změně poštou na adresu AVEC nebo emailem na info@avecprovide.com. Berete na vědomí, že uvedené osobní údaje uvedené v Online formuláři budou poskytované uživatelským zaměstnavatelem smluvně spolupracujícím s AVEC při dočasném přidělení na práci. Berete na vědomí, že osobní údaje uvedené v Online Formuláři budou přístupné třetím stranám za účelem podpory, spravování a rozvoje informačních systému, vykonání auditu.

Berete na vědomí, že Vaše práva při zpracování osobních údajů jako dotknuté osoby upravuje § 28  a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů. Dotknutá osoba má právo na základě písemné žádosti od AVEC vyžadovat: potvrzení, zda jsou o ní zpracovávané osobní údaje, ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, oprava anebo likvidace svých nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, likvidaci osobních údajů, kterých účel zpracování skončil, likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.